Matkaehdot Suomesta

Matkaehdot Suomesta

Matkoihin Suomesta ovat voimassa seuraavat ehdot:

Ennakkomaksu palautetaan kun vahvistus vastaanotetaan. Teknisistä syistä hinta vahvistuksessa on ruotsin kruunuissa, kuitenkin Eurohinnat ovat voimassa matkaohjelman mukaisesti. Maksu King Toursille suoritetaan Euroissa. Tilinumero löytyy vahvistuksesta. Loppumaksu 30 päivää ennen matkalle lähtöä

Pakettimatkoista ja niiden lennoista johtuen ja niiden erityisluontaisuuden vuoksi King Tours Ab soveltaa tavallisista pakettimatkaehdoista poikkeavia ehtoja.

Peruutusehdot odottamattomassa sairastumisessa tai muussa vakavassa tapahtumassa

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton tai vakava tapahtuma ja hänellä on pakettimatkalakiin (Suomessa Pakettimatkalaki 15§ 3 mom. ja yleiset pakettimatkaehdot kohta 5.1a.b.) perustuen oikeus peruuttaa matka, on matkanjärjestäjällä, King Tours Ab:llä, oikeus vaatia kohtuullista korvausta kattaakseen tarpeelliset peruutuksesta aiheutuneet kulut, kuten etukäteen maksetut palvelut, joista King Tours Ab:llä ei ole oikeutta saada rahojaan takaisin (esim. lentoliput, majoitus- ja agenttipalvelut).

King Tours AB:llä ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen esim. menetetyistä tuloista.

Näissä tapauksissa King Tours Ab veloittaa toimitusmaksun 50 Euroa.
Muuten sovelletaan Yleisiä Matkaehtoja ja King Toursin Erityisiä Matkaehtoja.

Matkan hintaan ei sisälly peruutusturvaa

Matkustaja vastaa itse peruutusvakuutuksesta ja matkavakuutuksesta.

Jos matkustaja ei halua turvata itseään maksamalla peruutusvakuutusta, kehoitamme matkustajaa jo varauksen yhteydessä allekirjoittamaan matkavakuutuksen mihin peruutusturva sisältyy oman, omaisen tai matkakumppanin (jonka nimi tulee ilmi vakuutuksessa) sairastumisen tai kuoleman johdosta. Erilaiset vakuutukset voivat kattaa erilaisia asioita, joten kehoitamme matkustajaa tarkistamaan että vakuutukseen sisältyvä peruutusturva on riittävä, erityisesti jos kyseessä on vuosivakuutus tai vakuutus joka on kytketty luottokorttiin. Joissakin tapauksissa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus on rajattu, mikä voi tarkoittaa korotettua omaa vastuuta.

Vaikka matkustaja olisi ostanut peruutusvakuutuksen, tarvitaan tavallinen matkavakuutus joka kattaa matkan aikana mahdollisesti tapahtuvan sairastapauksen.